Dalam Islam yang tidak boleh dimandikan jenazah seseorang adalah apabila ia meninggal dalam keadaan?

Dalam Islam yang tidak boleh dimandikan jenazah seseorang adalah apabila ia meninggal dalam keadaan?

  1. Shalat berjamaah
  2. Puasa Ramadhan
  3. Shalat Tahajjud
  4. syahid dalam berperang dijalan Allah
  5. Ibu yang melahirkan

D. syahid dalam berperang dijalan Allah. Adalah jawaban yang benar

Dikutip dari Ensiklopedi, dalam islam yang jangan dimandikan mayat seorang ialah jika dia wafat pada kondisi syahid dalam berperang dijalan Allah.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut aku jawaban A. Shalat berjemaah ialah jawaban yang kurang pas, karena telah kelihatan terang di antara pertanyaan dan jawaban tidak menyambung sama sekali.

Menurut aku jawaban B. Puasa Ramadhan ialah jawaban salah, karena jawaban itu lebih pas jika digunakan untuk pertanyaan lain.

Menurut aku jawaban C. Shalat Tahajjud ialah jawaban salah, karena jawaban itu telah meleset atas sesuatu yang ditanya.

Menurut aku jawaban D. syahid dalam berperang dijalan Allah ialah jawaban yang paling betul, dapat ditunjukkan dari buku bacaan dan info yang berada di google.

Jawaban Soal  Arti gambar rambu peringatan lambang berikut ini adalah?

Menurut aku jawaban E. Ibu yang melahirkan ialah jawaban salah, karena sesudah aku coba mencari di google, jawaban ini lebih pas untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari keterangan dan ulasan dan opsi di atas, aku dapat mengaitkan jika jawaban yang paling betul ialah D. syahid dalam berperang dijalan Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.